transport

Transport drogowy

Tego rodzaju transport ma zarówno wady jak i dobre strony. Przede wszystkim jest to transport ładunków od razu od miejsca załadunku do miejsca docelowego. Dzięki mocno rozbudowanej sieci dróg najsłuszniejszym…