sendobry sen

Dobry sen

Dawniej mogłam chodzić czterdzieści osiem godzin i spać cztery i świetnie się czułam.