literatura

Literatura

Dziś książka aby zadowolić współczesnego odbiorcy musi być kompletnie odmienna niżeli te sprzed kilkuset lat. Owa twórczość szczególnie , oczywiście zależnie od epoki, starała stać się zawiła, aby osoba czytając…