Tag: Kodeks cywilny

Posted in Prawo

Przelew wierzytelności a KC

Rezultatem zatwierdzenia umowy przelewu jest zmiana (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Umowa tego typu, zwana również często potocznie jako „sprzedaż…

Więcej ... Przelew wierzytelności a KC