08
sie

Nowatorskie prowokacje dyplomatyczne

Dzisiejsze środki masowego przekazu z całą swoją zaczepnością i coraz mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim zrealizować profesjonalne założenia finansowe na nadchodzący rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak dobieranie tematyki do czasopism opiera się w głównej mierze na bazie analizy tego, co cieszy się absolutnie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do właściwego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta niejednokrotnie bierze swoją wiedzę o realności wyłącznie z tego, co okazuje telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. To przykre, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak niewielka wspólnota w całej społeczności posiada realną wiedzę na temat przeróżnych szczegółów układu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak powszechne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym stopniu odczuwają się zobligowane do partycypowania w demokracji.
słowa kluczowe: Nauka i Edukacja, Nauka i Edukacja, Szkoła i informacje, Edukacja i informacje.

Comments are closed.