23
maj

Halina Poświatowska

Jakąkolwiek literaturę podzielono na poszczególne epoki. I tak posiadamy do czynienia ze starożytnością, średniowieczem, odrodzeniem, barokiem, oświeceniem, romantyzmem, pozytywizmem i innymi. Ułatwia do w głównej mierze zorientowanie się w odczytywanych pozycjach. Każda bo epoka miała swoje dążenia i wyznaczone cele – rekomendujemy Jan Brzechwa. Dzięki takiemu podziałowi wiemy, że jeżeli pragniemy poczytać o przemijaniu, perfekcyjne utwory na ten temat odszukamy w literaturze baroku. Tam bowiem nadzwyczaj interesowano się nieuchronnością śmierci. Stosowanie epok literackich ma jeszcze jeden pozytyw. Dzięki niemu mamy znakomicie posegregowaną literaturę i nie jest ona rozrzucona po bibliotekach – sprawdź twórczość Paweł i Gaweł Fredro. Przy tak obfitych ilościach książek z przeróżnych dziejów historii było wypada zastosować jakiś podział, aby ułatwić do nich dostęp każdemu czytelnikowi. Są specjalnie utworzone instytucje, budynki oraz stowarzyszenia, gdzie fachowo możemy zająć się rozmaitymi książkami, czy tomami poetyckimi Halina Poświatowska wiersze. Do najbardziej znanych należą biblioteki. Są to pomieszczenia, w jakich wynajdziemy niezliczone tomy dzieł. Zapisując się do takiej instytucji będziemy mieli z tego tytułu dużo korzyści. Donikąd bo nie ma tak licznego zbioru, jak w celowo do tego celu przygotowanych gmachach.

Comments are closed.